ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา คือ ต้องการพัฒนาคุณภาพชิวิตของผู้คน ผ่านการลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์จากปิโตรเคมีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคภูมิแพ้ และปัญหาสขุภาพในปัจจุบัน เป็นที่มาของก้าวแรกในการเริ่มต้นคิดค้น วิจัย และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนภายใต้เครื่องหมายการค้า พิพเพอร์ สแตนด์ดาร์ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่เปี่ยมประสิทธิภาพในการทำความสะอาด ปราศจากสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ 29 ชนิด ตามมาตรฐานองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US.FDA) และปราศจากสารที่มาจากปิโตรเคมี ทั้งในด้านสุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม


ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนภายใต้เครื่องหมายการค้า พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มลงทุนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก พร้อมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากว่า 53 ประเทศ และยังได้รับสิทธิบัตรการคุ้มครองสูตรและเทคโนโลยีการผลิตสารทำความสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 5 สิทธิบัตร ภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรนานาชาติ (PCT) ประเทศสหรัฐอเมริกา